İletişim Bilgileri

ATA OTOMOTİV TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ.

Güvenilir Şirket
  • Yetkili Kişi: Selim DİKMENLİ
  • Telefon numarası: +90 (532) 610-68-17
  • +90 (212) 346-24-16
  • +90 (212) 346-24-17, FAX
  • +90 (212) 346-24-15
  • Adres: Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2.Kısım 7. Sokak No:212, Maslak, İstanbul, 34360, Türkiye

Çalışma Saatleri

Sitedeki güncellemeler

Çevre Politikamız

19.07.2013 08:10

ÇEVRE POLİTİKAMIZ Çevre konusunda doğabilecek olumsuz durumların giderilmesinde iş dünyasına, özellikle sanayi kuruluşlarına büyük sorumluluklar düşmektedir.

ATA OTOMOTİV TUR.TİC.LTD.ŞTİ. bu büyük sorumluğunun bilincindedir. Kurumumuz çevresel sorunlara karşı alınacak tedbirleri birincil öncelikleri arasında kabul etmekte, konuyla ilgili ilke ve taahhütleri yerine getirmektedir.
Bunları konu başlıkları altında şöyle sıralamak mümkündür :

1. Çevreyi etkileyen faaliyetlerin güncel mevzuat ve yönetmeliklere göre yürütülmesi. Yasal mevzuatlara uyum, tüm ATA OTOMOTİV TUR.TİC.LTD.ŞTİ. Çalışanlarının katılımıyla yerine getirilmektedir. Mevzuatlardaki değişiklikler, proses, faaliyet, ekipman ve ürünlerin gelecekteki uygunluklarının planlanması takip edilmektedir. Bunun için “Temiz Üretim Teknolojileri” -BAT-Best Available Techniques- çalışmaları yapılmaktadır.

ATA OTOMOTİV TUR.TİC.LTD.ŞTİ. yerel çevre mevzuat ve yönetmeliklere uymanın yanı sıra, AB Reach Tüzüğünü ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni de kabul ederek uyum göstermekte olup, tedarikçilerinin de uyum sağlaması için bilgilendirmeler yapmaktadır.

2. Çevresel risklerin proaktif yaklaşımla önlenmesi. Verimliliğe odaklı riskleri proaktif yaklaşımla tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren ATA OTOMOTİV TUR.TİC.LTD.ŞTİ. Faaliyetleri neticesinde çevresel riskler oluşturabilecek durumların meydana gelmemesine yönelik tedbirler almaktadır.

3. Kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlamak. ATA OTOMOTİV TUR.TİC.LTD.ŞTİ. kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını öncelikli olarak ele almaktadır. Kurumumuz, doğal kaynaklar, hammadde, yardımcı malzemeler ve enerjinin akılcı kullanımı ile, doğal kaynakları korumayı, bu kaynakları en verimli şekilde kullanmayı kendisine amaç edinmiştir. ATA OTOMOTİV TUR.TİC.LTD.ŞTİ., atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltma ve geri kazanma konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadır.

4. Mal ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek. Kurumumuz, yüksek bilgi seviyesi ve bilince sahip toplumlar ile çevresel sorunların en aza indirilebileceğinin bilincindedir. Bu sebeple tüm çalışanlarının çevre bilincini arttırıcı bilgilendirilmeleri konusunda çalışmalar yapmaktadır. ATA OTOMOTİV TUR.TİC.LTD.ŞTİ. ayrıca çözüm ortaklarını, tedarikçilerini ve müşterilerini de çevrenin birer parçası görerek onları da çevre konusuyla ilgili bilinçlendirmektedir.

5. Acil durum planlaması yapmak ve iş sağlığı ve güvenliği konularında mümkün olan tüm önlemleri almak. Kurumumuzda, tehlikelerin ve olası risklerin yaratabileceği durumlar karşısında can ve tesis güvenliğini korumak amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi uygulanmaktadır.Tehlike ve olası riskler önceden belirlenerek, gerekli önlemler alınmakta ve doğabilecek kazalar minimize edilmektedir. Risk noktaları, teknolojik gelişme ve yeni yatırımlar kapsamında gözden geçirilerek revize edilmekte ve sürekliliği sağlanmaktadır.

6. Tüm çalışanlarımızın katılımıyla çevre kirliliğinin önlenmesi, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin devamlı olarak iyileştirmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.
ATA OTOMOTİV TUR.TİC.LTD.ŞTİ., yukarıda üzerine değinilen konular ışığında, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.